Home » Szkolenie » E-267 Spory pomiędzy przedsiębiorstwami a odbiorcami usług rozstrzygane przez regulatora

szkolenia

E-267 Spory pomiędzy przedsiębiorstwami a odbiorcami usług rozstrzygane przez regulatora

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej od przeszło 4 lat rozstrzygają spory pomiędzy przedsiębiorstwami oraz odbiorcami usług w zakresie m.in. przyłączenia do sieci, zawierania umów czy odcinania dostaw wody lub zamykania przyłączy kanalizacyjnych. W obrocie prawnym pojawiły się pierwsze rozstrzygnięcia regulatora oraz wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące takich sporów.

W trakcie szkolenia prowadzący podzielą się swoim doświadczeniem w tym obszarze, omówią zasady procedury oraz wskażą na istotne z praktycznego punktu widzenia elementy postępowania, na które należy zwrócić uwagę przed formalnym wdaniem się w spór.

Harmonogram:  14.06.2022, godz. 10:00 – 11:30

Prowadzący:
Mateusz Faron oraz  Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)