Home » Szkolenie » E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel)

szkolenia

E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel)

Podczas webinarium:

Omówione zostaną podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas organizacji laboratorium mikrobiologicznego badania wody i żywności. Przeanalizujemy wymagania dotyczące sprzętów pomiarowych i pomocniczych, wykorzystywanych podczas oznaczeń poszczególnymi technikami. Przedstawimy aspekt przygotowania kompetentnego personelu, dot. wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i awansów pracowników.

Webinarium kierujemy do:

Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony.

Harmonogram:  12 czerwca 2024, godzina: 13:00 – 14:30

Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)