Home » Szkolenie » E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych)

szkolenia

E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych)

Celem szkolenia jest przegląd metod stosowanych w badaniach próbek wody do spożycia, wody z pływalni oraz z jezior, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Podczas webinarium przeanalizujemy techniki stosowane w posiewach mikrobiologicznych próbek wody.

W programie szkolenia: omówiona zostanie metoda płytek lanych (posiew wgłębny) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Prześledzimy poszczególne etapy metody filtracji membranowej (stosowane sprzęty, materiały i zasady postępowania). Porównamy różne sposoby posiewów techniką najbardziej prawdopodobnej liczby. Zastanowimy się nad wyborem metody w zależności od stopnia zanieczyszczenia próbki oraz zgodnie ze stosowanym przepisem prawnym.

Webinarium kierujemy do: pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, uzupełniających kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych w laboratorium.

Harmonogram:  25 czerwca 2024,  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)