Home » Szkolenie » E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej

szkolenia

E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej

Podczas webinarium omówione zostaną:

Etapy przeprowadzania analizy wykrywania bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody ciepłej użytkowej zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08 „ Jakość wody — Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella”. Przeanalizujemy wybór techniki w zależności od ilości mikroflory towarzyszącej (matryca, procedura, podłoże) oraz proces określania granicy wykrywalności. Omówiony zostanie etap inkubacji, przeglądania płytek oraz badań potwierdzających. W podsumowaniu przeanalizujemy podstawowe elementy programu potwierdzania ważności metody.

Webinarium kierujemy do:

Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody do spożycia, próbkach wody ciepłej, użytkowej i innych próbkach środowiskowych.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, wprowadzający nowe metody w laboratorium badawczym.

Harmonogram:  5 czerwca 2024, godzina: 13:00 – 14:30

Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)