Home » Szkolenie » E-288 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków

szkolenia

E-288 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków

Na początku planowania inwestycyjnego należałoby zatem właściwie zdefiniować potrzeby co umożliwi wybranie optymalnego rozwiązania technologicznego, z uwzględnieniem stanu istniejącego, bilansów jakościowych i ilościowych z optymalizacją technologii pod względem eksploatacyjnym. Należy również określić wielkość niezbędnych nakładów inwestycyjnych, które będą realne do udźwignięcia przez inwestora. Wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być podstawą sporządzenia wytycznych technologicznych dla projektantów wykonujących dokumentację. Projekt powinien bowiem stanowić rozwinięcie wybranej koncepcji lub jej uzupełnienie. W przeciwnym razie, bez określenia kształtu rozwiązań, inwestor skazuje się na rozwiązania stosowane przez danego projektanta, które nie zawsze muszą być optymalne dla specyfiki pracy zlewni ścieków obsługiwanej przez oczyszczalnię czy istniejącej infrastruktury wodociągowej.

Należy mieć też na względzie fakt, że zakończenie inwestycji zamyka tylko pierwszy etap, którego kontynuacją jest racjonalna i zoptymalizowana technologicznie eksploatacja i brak właściwych fundamentów na początku postępowania inwestycyjnego bardzo trudno przekuć w pełen sukces na końcowym etapie. Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności eksploatatorów oczyszczalni ścieków.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, od projektantów po eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram: 17.08.2022. godz. 10:00 – 11:30

Prowadzący: Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”  a także licznych publikacji.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !