Home » Szkolenie » E-3 WEBINARIUM Opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa wody w Słupsku

szkolenia

E-3 WEBINARIUM Opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa wody w Słupsku

spidertech-webinar-466x262Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom uruchamiamy webinaria, dostępne zdalnie za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem webinariów organizowanych przez Gdańską Fundację Wody dostępnym w panelu po lewej stronie (dołączone do Kart Zgłoszenia).


Zapraszamy Państwa do poznania niezwykle wnikliwie przemyślanego planu bezpieczeństwa wody.

Rozwiązanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem podczas zrealizowanego przez GFW we wrześniu 2016 seminarium dot. bezpieczeństwa wody do spożycia.

Na przykładzie pracy słupskiego zespołu zostaną omówione elementy istotne przy tworzeniu PBW, które w naszej ocenie, warto wykorzystać przy tworzeniu własnych planów:

 • konstrukcja zespołu roboczego
 • opis systemu zaopatrzenia w wodę
 • identyfikacja zagrożeń oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych
 • ocena poziomu zagrożenia
 • określenie i walidacja środków kontroli
 • zdefiniowanie monitoringu środków kontroli
 • weryfikacja skuteczności PBW
 • procedury zarządzania
 • programy wsparcia
 • okresowe przeglądy (moduł 10) Przeglądy po incydentach
 • przykładowe listy kontrolne

Prowadzący:
Piotr Czerwczak – „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Spotkanie będzie trwało od godz. 10.00 do 11.30.