Home » Szkolenie » E- 30 Webinarium: Omówienie metody oznaczania E. coli i bakterii grupy coli zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-14+A1:2017-04 .

szkolenia

E- 30 Webinarium: Omówienie metody oznaczania E. coli i bakterii grupy coli zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-14+A1:2017-04 .


Gdańska Fundacja Wody ma zaszczyt zaprosić Państwa na webinarium dotyczące kwestii związanych z omówieniem metody oznaczania E. colii zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-14+A1:2017-04 .

lab

W ramach webinarium omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania RMZ z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczące badań mikrobiologicznych.
  • Krótka charakterystyka bakterii z grupy coli i Escherichia coli.
  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9308-1: zakres normy, technika posiewu, identyfikacja i interpretacja wyników.
  • Elementy zapewnienia jakości wg. omawianej normy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Laboratoriów zajmujących się badaniem i monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia.


Prowadzący:

Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW

Spotkanie odbędzie się 09.04.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

ZAPRASZAMY !