Home » Szkolenie » E-323 Jakość wody – oznaczenie pH. PN-EN ISO 10523:2012

szkolenia

E-323 Jakość wody – oznaczenie pH. PN-EN ISO 10523:2012

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody oznaczania:
pH metodą potencjometryczną wg PN-EN ISO 10523:2012 w wodzie i ściekach.
Uczestnik dowie się co reguluje norma, w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metody w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

Webinar kierujemy do:  Pracowników laboratoriów, osoby rozpoczynające pracę w zawodzie oraz personel doświadczony.

Zakres szkolenia:

– Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania pH w wodzie do spożycia, wodzie na pływalni oraz ściekach.
– Omówienie aparatury, elektrod do pH, odczynników
– Kalibracja przy pomiarach pH
– Pobieranie próbek do oznaczania pH
– Przygotowanie do pomiarów
– Wyrażanie wyników
– Sprawozdanie z badań
– Weryfikacja metody
– Potwierdzenie ważności wyników
– Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium

Przewidzieliśmy dla Państwa czas na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Harmonogram: 22 listopada 2023, godz.  12:00- 13:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)