Home » Szkolenie » E-325 Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody zgodnie z 5667-3: 2018 – krok po kroku (pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wód)

szkolenia

E-325 Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody zgodnie z 5667-3: 2018 – krok po kroku (pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wód)

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach pobierających i badających próbki środowiskowe, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek środowiskowych, chcącemu ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu istoty utrwalania próbek oraz wpływu tego procesu na uzyskanie miarodajnych wyników badań.

Zakres szkolenia

  • Zmiana właściwości pobranej próbki na skutek zachodzących procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Źródła potencjalnych zmian składu próbki

  • Utrwalanie próbek jako sposób zapobiegania niekorzystnym procesom i reakcjom w próbkach środowiskowych czyniących próbkę niereprezentatywną.

  • Dobór odpowiedniego pojemnika, sposobu jego napełniania oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w miejscu pobrania.

  • Dobór odpowiedniego pojemnika oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w laboratorium po dostarczeniu próbki nieutrwalonej przez klienta.

  • Transport i postępowanie z próbkami.

  • Utrwalanie fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne próbek środowiskowych.

  • Techniki utrwalania próbek w oparciu o normę PN-EN ISO 5667-3:2013-5 oraz o obowiązujące normy na oznaczenie poszczególnych parametrów w próbkach środowiskowych.

  • Przechowanie utrwalonych próbek środowiskowych.

Harmonogram:  9 maja 2023, godz. 09:00 – 12:15

Prowadzący:
Beata Makarucha –
chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.

Mirosław Wende – Specjalista ds. analiz z ponad 30 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)