Home » Szkolenie » E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków

szkolenia

E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków

Szkolenie kierowane  jest  do pracowników zatrudnionych w laboratoriach pobierających i badających próbki środowiskowe, zwłaszcza w obszarze regulowanym prawnie.

Zakres szkolenia

1.     Formalne wymagania aktów prawnych dla laboratoriów realizujących usługi w obszarach regulowanych prawnie w zakresie pobierania i badania:
wody przeznaczonej do spożycia
– wody na pływalniach
wody w kąpieliskach
wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
– ścieków z oczyszczalni i gospodarstw domowych
– ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
osadów ściekowych

2. Stosowanie ustaw i rozporządzeń dotyczących pracy laboratoriów np. BHP, ustawy o odpadach, czynnikach niebezpiecznych itd.

Harmonogram: 4 października 2023, godz. 10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)