Home » Szkolenie » E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A

szkolenia

E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach pobierających i badających próbki wody do spożycia, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek wody do spożycia oraz  pracownikom przygotowującym harmonogramy kontroli badań wody do spożycia do PPIS.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do jakości wody do spożycia przez ludzi.

  • Kluczowe elementy programu monitoringu gr A (miejsca poboru, metody badań, częstotliwość badań)

  • Parametry monitoringu gr A. Metody referencyjne badań wody.

  • Normy i wartości parametryczne badań wody

  • Sprawozdanie z monitoringu gr A, stwierdzenie zgodności, opinie i interpretacje.
    Wyrażanie wyników badań wody

  • Przykłady z pracy laboratorium wykonującego badania monitoringu gr A.

Harmonogram: 11 października 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)