Home » Szkolenie » E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09

szkolenia

E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody oznaczania:

mętności  wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 w wodzie i ściekach.

Uczestnik dowie się co reguluje norma, w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metody w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

ZAKRES SZKOLENIA:
-Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania mętności w wodzie i ściekach
-Omówienie aparatury
-Kalibracja turbidymetru, nefelometru
-Pobieranie próbek do oznaczania mętności
-Przygotowanie do pomiarów
-Wyrażanie wyników
-Sprawozdanie z badań
-Weryfikacja metody
-Potwierdzenie ważności wyników
-Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium

Harmonogram: 18 października  2023, godz. 10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)