Home » Szkolenie » E-344 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aktualizowanej dyrektywie Unijnej 91/271/EWG – planowane nowe uregulowania prawne

szkolenia

E-344 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aktualizowanej dyrektywie Unijnej 91/271/EWG – planowane nowe uregulowania prawne

Ścieki komunalne

Obecnie obowiązująca unijna dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych ma już ponad 30 lat. Od czasu jego przyjęcia w 1991 r. jakość europejskich rzek, jezior i mórz znacznie się poprawiła. Kraje UE stworzyły systemy zbierania i oczyszczalnie ścieków z pomocą funduszy UE. Nadal jednak istnieje zanieczyszczenie, którym należy się zająć i które nie jest objęte obecnymi przepisami. Aby rozwiązać ten problem, w  dniu 26 października 2022 r. Komisja dokonała przeglądu dyrektywy zgodnie z wynikami oceny i na podstawie szeroko zakrojonej oceny skutków, dostosowując ją do najnowszych standardów.
Zmiana ma na celu:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia, zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
  • poprawa jakości wody poprzez rozwiązanie problemu utrzymującego się zanieczyszczenia ścieków komunalnych
  • poprawa dostępu do urządzeń sanitarnych, zwłaszcza dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
    i zmarginalizowanych;
  • sprawić, by przemysł płacił za oczyszczanie mikrozanieczyszczeń
  • zobowiązać kraje UE do monitorowania patogenów w ściekach
  • doprowadzić do powstania sektora o obiegu zamknięty

Szczególny nacisk podczas spotkania zostanie położony na kluczowe zagadnienia dotyczące laboratoriów badawczych. Omówione zostaną zmiany dotyczące m.in.:
▪ wymagań i wpływu na działanie Laboratoriów badających ścieki i zasad prowadzenia badań jakości,
▪ zasad pobierania próbek i zakresu badanych pomiarów .

Harmonogram: 14.04.2023, godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Monika Żyro-Ostrowska – praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym
w laboratorium, kierownik i kierownik ds. jakości laboratorium akredytowanego badającego wodę i ścieki, ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zwracająca uwagę na praktyczną realizację wymagań dokumentów odniesienia. Auditor w laboratoriach obszaru wodno-ściekowego.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)