Home » Szkolenie » E-346 Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

szkolenia

E-346 Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

ZAKRES SZKOLENIA:

Niemal w każdym laboratorium wody i ścieków realizowane są badania Biochemicznego Zapotrzebowania Tlenu, a co za tym idzie powstaje konieczność wykonywania pomiarów lub badań początkowej i końcowej zawartości
tlenu rozpuszczonego w próbkach poddawanych inkubacji. Wykonujący te badania pracownicy często mają problemy z powiązaniem obu metod w jedną całość, określenia narzędzi nadzoru nad metodami i kryteriów oceny nadzorowanych parametrów.
Tak więc szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów wykonujących badania BZT5 zwłaszcza z wykorzystaniem tlenomierzy z czujnikiem elektrochemicznym.
W jego trakcie naświetlone zostaną podstawowe problemy spotykane przy realizacji tych badań i pomiarów, przekazane praktyczne wskazówki niezbędne w pracy laboratoryjnej oraz elementy weryfikacji metod niezbędne do przygotowania ich do oceny.

Harmonogram: 24 października 2023, godz.  10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)