Home » Szkolenie » E-349 Liczenie kolonii i przygotowanie rozcieńczeń na przykładzie oznaczania ogólnej liczby bakterii zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004

szkolenia

E-349 Liczenie kolonii i przygotowanie rozcieńczeń na przykładzie oznaczania ogólnej liczby bakterii zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody.

Omówione zostaną:

  • praktyczne sposoby wykonania rozcieńczeń próbek,

  • wykonania badań i sposoby obliczeń uzyskanych wyników

Harmonogram: 13 grudnia  2023, godz.  10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)