Home » Szkolenie » E-353 Zatwierdzanie laboratoriów w zakresie dotyczącym badania próbek wody do spożycia oraz próbek wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej

szkolenia

E-353 Zatwierdzanie laboratoriów w zakresie dotyczącym badania próbek wody do spożycia oraz próbek wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Celem szkolenia przeanalizowanie przepisów prawnych związanych z zagadnieniem zatwierdzania laboratoriów badawczych przez PIS

Podczas webinarium:

  • Przeanalizujemy przepisy prawne omawiające wymagania ustawodawcy
  • Przedstawimy wykaz dokumentów wymaganych przez organa PIS, dostarczanych przez podmiot kontrolowany i niezbędnych do zatwierdzenia laboratorium
  • Omówimy sposób postępowania przy zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez PIS na podstawie kontroli w obiekcie

Harmonogram:   22 marca 2023, godz.  13:00-14:30

Prowadzący:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)