Home » Szkolenie » E-358 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody

szkolenia

E-358 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody

1.PN-EN ISO 16266:2009 „Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa — Metoda filtracji membranowej”

2. PN-EN ISO 16266-2:2022-04 „Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa — Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby”.

Celem szkolenia jest porównanie metod dotyczących wykrywania bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody

Podczas webinarium zastanowimy się i ustalimy:

  • Którą metodę stosować do badania próbek wody w laboratorium?
  • Która z metod nadaje się do badania próbek wody do spożycia?
  • Zgodnie z jaką metodą badać próbki wody z basenów kąpielowych?
  • W których przepisach prawnych opisano wybór metodyki badań do oznaczeń próbek wody w kierunku bakterii Pseudomonas aeruginosa?

W programie szkolenia znajdziecie Państwo:
Omówienie metodyk badawczych opisanych w serii norm PN-EN ISO 16266
Porównanie technik badawczych z uwzględnieniem miejsca poboru próbek wody
Analizę przepisów prawnych dotyczących badania próbek wody

Harmonogram:  25 kwietnia 2023, godzina: 13:00 – 14:30

Prowadząca : Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów; Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Toruniu


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)