Home » Szkolenie » E-359 Działalność przedsiębiorstw wod-kan w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych w świetle ostatnich zmian ustawowych

szkolenia

E-359 Działalność przedsiębiorstw wod-kan w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych w świetle ostatnich zmian ustawowych

Już od ponad pół roku (od 9 sierpnia 2022 r.) obowiązują zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi.
Najistotniejszą zmianą, która została wprowadzona przez ustawodawcę, jest rozszerzenie definicji nieczystości ciekłych również na osady powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dostosować się do nowych regulacji prawnych muszą nie tylko właściciele nieruchomości, gminy i przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru nieczystości ciekłych, ale również przedsiębiorstwa wod-kan, do których stacji zlewnych te nieczystości ciekłe ostatecznie trafiają (a przynajmniej powinny trafiać). Nierzadko same przedsiębiorstwa wod-kan świadczą same również usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych w świetle ww. zmian w kontekście działalności przedsiębiorstw wod-kan.

Program:

  • Wprowadzenie

  • Nowa definicja nieczystości ciekłych

  • Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z perspektywy tzw. wozaków i przedsiębiorstw wod-kan

  • Możliwość przejęcia przez gminę obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

  • Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków dot. pozbywania się nieczystości ciekłych

  • Podsumowanie

Harmonogram: 15 maja 2023, godz. 9:00 – 11:00 

Prowadzący: Mateusz Karciarz – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym prawa gospodarki odpadami. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego i gospodarki komunalne, autor wielu publikacji w tym przedmiocie.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)