Home » Szkolenie » E-360 Nowe wymogi prawne w zakresie gospodarowania jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych i reklamówkami

szkolenia

E-360 Nowe wymogi prawne w zakresie gospodarowania jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych i reklamówkami


Program szkolenia

Część I –produkty z tworzyw sztucznych

Wprowadzenie 

  1. Podstawy prawne nowych obowiązków. Dlaczego powstają kolejne opłaty za produkty z tworzyw sztucznych?
  2. Kogo dotyczą projektowane przepisy?
  3. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców Dyrektywa SUP i Ustawa Plastikowa?
 1. Wymagania dot. obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości wydawanych opakowań z tworzyw sztucznych:
  1. Jakich produktów dotyczy obowiązek ewidencji i sprawozdawczości?
  2. Gdzie prowadzić ewidencję opakowań, co musi zawierać ewidencja opakowań z tworzyw sztucznych?
  3. Jak często ją aktualizować i ile czasu należy ją przechowywać?
  4. Jakie nowe podmioty muszą dokonać wpisu do BDO, gdzie muszą dokonać wpisu, jak dokonać wpisu?
  5. Jak właściwie prowadzić rejestr BDO – terminy sprawozdań i wpisów do rejestru. Czy będę zobowiązany dokonać wpisu produktów z tworzyw sztucznych za 2021 r.?
  6. Kary za nierealizowanie obowiązków sprawozdawczości i ewidencji
 2. Nowe opłaty za produkty z tworzyw sztucznych
  1. Katalog produktów objętych nowymi opłatami
  2. Opłata od opakowania – jak będzie wyliczana, jakie produkty obejmie, ile wyniesie?
  3. Opłata z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta – kogo dotyczy ile wyniesie, jak będzie liczona + kontrowersje w projekcie opłaty.
  4. Gdzie należy uiszczać opłaty?
  5. Od kiedy obowiązują nowe opłaty, jakie są kary za nieuiszczenie opłaty?
 3. Wymagania dot. dodatkowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w związku z implementacją Dyrektywy SUP
  1. Obowiązek dotyczący zapewnienia zamienników opakowań z tworzyw sztucznych
  2. Jakich produktów zakazuje Ustawa Plastikowa i czy będę musiał wyrzucać nieużyte produkty z tworzyw sztucznych?
  3. Katalog produktów ze specjalnym oznaczeniem, jak ma wyglądać oznakowanie, co gdy posiadam produkt wytworzony przez wytłoczeniem oznakowania?
  4. Od kiedy obowiązują dodatkowe obowiązki
  5. Kary za nieprzestrzeganie nowych dodatkowych obowiązków

 

Cześć II –  torby z tworzyw sztucznych

 1.  Wprowadzenie
 2. Podstawa prawna obowiązków związanych z torbami z tworzyw sztucznych
 3. Czym jest i kogo dotyczy opłata recyklingowa?
 4. Jakie torby podlegają opłatom, kto musi się wywiązywać z opłat?
 5. Rodzaje toreb, kwalifikacja toreb ze względu na grubość
 6. Torby zwolnione od opłaty
 7. Wysokość opłaty recyklingowej
 8. Zmiany wprowadzane przez dyrektywę SUP
 9. Ewidencja toreb z tworzyw sztucznych
 10. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji?
 11. Jak prowadzić i jak często aktualizować ewidencję?
 12. Co musi zawierać ewidencja?
 13. Sprawozdawczość dotycząca toreb a pośrednictwem rejestru BDO
 14. W którym dziale BDO powinienem się zarejestrować?
 15. Kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z ewidencją i sprawozdawczością

 

Cześć III – Sesja pytań do prelegenta i dyskusja

Harmonogram 18.07.2023, godz. 10.00-12.30 

Dla kogo:

Szkolenie dedykowane jest dla podmiotów z branży gastronomicznej mogą to być m.in. budki gastronomiczne, restauracje fast-food, producenci żywności gotowej do spożycia pakujący produkty w opakowania z tworzywa sztucznego. Dodatkowo szkoleniem zainteresować powinny się podmioty prowadzące działalność handlową zarówno detaliczną jak i hurtową których dotyczą obowiązki związane z ewidencją toreb, a dodatkowo chcą poznać zmiany wprowadzane przez Dyrektywę SUP w kwestiach toreb z tworzyw sztucznych.

Prowadzący: Tymoteusz Mądry – Radca prawny, doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami, a także regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i prawem budowlanym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców prywatnych działających w wielu sektorach gospodarki m.in. deweloperów, podmiotów zajmujących się realizacją obiektów liniowych, przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów.

Zarys problemu 

Ustawa wdrażająca w Polsce unijną Dyrektywę Single-Use-Plastics, ograniczające stosowanie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych weszła w życie 24 maja 2023 r. Jej efektem ma być ograniczenie stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, zaś niektóre z nich zostaną objęte zakazem sprzedaży.

Ustawa budzi liczne wątpliwości wśród przedsiębiorców, nie wiedzą oni bowiem, które z nowych wymagań będą dotyczyć prowadzonej przez nich działalności, a także czy i kiedy powinni dostosować się do przepisów ustawy. Ustawa nakłada bowiem dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców wprowadzających do użytku produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności produkty spożywcze, porusza także kwestię toreb z tworzywa sztucznego i reklamówek stosowanych w celach higienicznych.

W związku obszernością wchodzących w życie zmian przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, dzięki któremu dowiecie się Państwo się jakie działania należy podjąć w swojej firmie w obszarze ewidencji opakowań i odpadów z tworzyw sztucznych, oraz jak gospodarować torbami z tworzyw sztucznych, aby działać zgodnie z prawem i nie narażać się na wysokie kary finansowe.

Prowadzący omówi w I części szkolenia nowe wymagania w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorców produktów z tworzyw sztucznych, wynikające z wchodzącej w życie ustawy wdrażającej Dyrektywę SUP. W II części szkolenia zajmiemy się problematyką reklamówek i toreb z tworzyw sztucznych, uwzględniając aktualną sytuację prawną oraz nadchodzące zmiany.

Szkolenie pozwoli Państwu przygotować się do wyzwań związanych z nowymi obowiązkami dla branży gastronomicznej jak i branży sprzedaży detalicznej i hurtowej w nadchodzącym czasie i z całą pewności będzie dobrą okazją do zadania nurtujących Państwa pytań oraz wymiany doświadczeń. 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !