Home » Szkolenie » E-366 Jakość wody – Wymagania dotyczące badania działania filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego oznaczania liczby mikroorganizmów metodami hodowlanymi zgodnie, z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 7704:2023

szkolenia

E-366 Jakość wody – Wymagania dotyczące badania działania filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego oznaczania liczby mikroorganizmów metodami hodowlanymi zgodnie, z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 7704:2023

Zakres szkolenia:

  • główne zmian wprowadzone przez nowe wydanie normy PN-EN ISO 7704:2023,

  • zakres i powołania normatywne,

  • przytoczone w normie terminy i definicji,

  • zasady badania, niezbędne wyposażenie oraz pożywki i rozcieńczalniki,

  • mikroorganizmy do badań i pobieranie próbek filtrów do badań,

  • szczegółowy sposób postępowania w trakcie badania wydajności,

  • obliczenie, wyrażanie i interpretacja wyników oraz dokumentowanie wyników badań,

  • jakościowe i ilościowe badania uzupełniające,

  • przykłady

Harmonogram: 28 listopada 2023, godz. 10:00- 13:00

Prowadząca: Karolina Wasa – jest magistrem ochrony środowiska (Uniwersytet Jagielloński) oraz  inżynierem inżynierii środowiska (Politechnika Krakowska).
W Pracowni Mikrobiologicznej Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pracuje od 15 lat z czego ponad 6 lat jako Kierownik Pracowni.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)