Home » Szkolenie » E-37 Kawa Wod-Kan – forum dyskusyjne przedsiębiorstw wod-kan. Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków – aktualne trendy i prognozy na przyszłość.

szkolenia

E-37 Kawa Wod-Kan – forum dyskusyjne przedsiębiorstw wod-kan. Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków – aktualne trendy i prognozy na przyszłość.

Obserwacja branży i Państwa potrzeb w czasach kiedy spotkania w rzeczywistości są ograniczone, zainspirowały nas do stworzenia wirtualnej przestrzeni, gdzie możecie Państwo podzielić się
i wymienić swoimi doświadczeniami na branżowe tematy.

Temat przewodni spotkania:
Odzysk fosforu w oczyszczalniach ściekówaktualne trendy i prognozy na przyszłość

Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków jest obecnie postrzegany jako jedna z najbardziej obiecujących metod pozyskiwania tego krytycznego dla Unii Europejskiej pierwiastka ze źródeł wtórnych. Wdrożenie odpowiedniej technologii pozyskiwania fosforu stanowi często duże wyzwanie dla eksploatatorów i projektantów oczyszczalni ścieków.

O wyzwaniach, jak i możliwościach technicznych, prawnych i ekonomicznych porozmawiamy przy Kawie z Projektem MonGOS, w ramach którego opracowano m. in. ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.

Do udziału i dyskusji szczególnie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, organów administracji publicznej, firm zajmujących się przetwarzaniem osadów ściekowych, instytucji badawczych oraz wszystkich zajmujących się gospodarką wodno-ściekową.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się na platformie WEBEX

Rejestracja
prosimy wysłać zgłoszenie na e-mail: sekretariat@gfw.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię
Nazwisko
Nazwa Instytucji
adres e-mail uczestnika
nr telefonu uczestnika

Zabrać głos lub komentować można za pomocą:
-mikrofonu (przydatny jest wtedy zestaw słuchawkowy do telefonu lub słuchawki z mikrofonem)
– czatu 

Zapewniamy swobodę wypowiedzi (brak zapisu audio/video).

Harmonogram: 29.03.2022, godz. 10:00 – 11:30

Prowadzący:

Marzena Smol – Profesor w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych. Specjalność: inżynieria środowiska (odzysk surowców z odpadów, w tym fosforu) i zarządzanie środowiskiem (gospodarka o obiegu zamkniętym i strategie wdrażania Zielonego Ładu w biogospodarce)

Michał Preisner –  Adiunkt w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Specjalność: inżynieria środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, technologie oczyszczania ścieków, w tym usuwanie i odzysk związków azotu i fosforu)

Elżbieta Kostka – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie

Bartosz Łuszczek – Dyrektor ds. Technologii i Innowacji w Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Prezes Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów


Regulamin forum dyskusyjnego „Kawa”obowiązujący w GFW


Wymagania techniczne: Platforma na której odbywa się wydarzenie jest prosta i intuicyjna. Minimalne wymagania techniczne: komputer + głośniki, przeglądarka inna niż „Internet Explorer”.