Home » Szkolenie » E-371 Zasady udostępniania wody do spożycia dzieciom i młodzieży w placówkach edukacyjnych

szkolenia

E-371 Zasady udostępniania wody do spożycia dzieciom i młodzieży w placówkach edukacyjnych

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad organizacji, wykorzystywania oraz zakresu parametrów badań wykonywanych w próbkach wody z poidełek i dystrybutorów z wodą w placówkach szkolno-wychowawczych (na podstawie Wydawnictwa Metodycznego PZH 2015)

Podczas webinarium omówimy:

  • Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne przy dostarczaniu wody do spożycia w placówkach
  • Urządzenia dystrybucyjne instalowane na sieci wodociągowej (dystrybutory, fontanny)
  • Wymagane parametry badań, metodyki badań, techniki analityczne, zakres wartości parametrycznych

Harmonogram:  23 stycznia 2024; godzina: 13:00 – 14:30

Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów; Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)