Home » Szkolenie » E-373 Uboczne produkty dezynfekcji wody basenowej – wpływ na jakość wody i zdrowie użytkowników pływalni

szkolenia

E-373 Uboczne produkty dezynfekcji wody basenowej – wpływ na jakość wody i zdrowie użytkowników pływalni

Zakres szkolenia:

Woda przeznaczona do kąpieli w basenach powinna spełniać warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Szacunkowo jeden użytkownik pływalni może jednorazowo wprowadzić do wody basenowej nawet do miliarda bakterii oraz szereg innych substancji chemicznych, które w połączeniu z chlorem tworzą tzw. uboczne produkty dezynfekcji (UPD). Z tego powodu utrzymanie wody pływalni w należytym stanie sanitarnym, może być trudne dla zarządzających pływalnią. Wysokie poziomy UPD mogą stanowić poważne zagrożenia zdrowotne dla osób korzystających z kąpieli oraz znacząco wpłynąć na komfort korzystania z atrakcji wodnych np. poprzez unoszenie się drażniącego zapachu chloru w pomieszczeniach obiektu

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • parametry ubocznych procesów dezynfekcji wody basenowej tj. suma THM, chloroform, chlor związany, chlorany i chloryny oraz inne parametry ważne przy ocenie UPD tj. jon amonowy, azotany, indeks nadmanganianowy, OWO.
  • wpływ UPD na zdrowie człowieka wg badań naukowych,
  • reakcje chemiczne towarzyszące powstawaniu UPD oraz ich wpływ na jakość wody,
  • przykładowe działania naprawcze, które doprowadzą jakość wody do prawidłowych norm,

Harmonogram: 18.09.2024, godz. 10:00 – 12:00

szkolenie on line

Prowadzący: Wiesława Bollin specjalista,  ekspert ds. kontroli sanitarnej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)