Home » Szkolenie » E-379 Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli -PN-EN ISO 8199:2019-01

szkolenia

E-379 Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli -PN-EN ISO 8199:2019-01

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem metodycznym dotyczącym normy mikrobiologicznej: oznaczenie, wykonanie, ewentualne potwierdzenia i kontrola jakości/potwierdzenie ważności wyników.

Zakres:

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące przeprowadzania czynności wspólnych dla różnych technik hodowli stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wody, w szczególności przygotowywania próbek, pożywek hodowlanych i ogólnych wymagań dotyczących aparatury i szklanego sprzętu laboratoryjnego, chyba że wymagane jest inaczej w określonej normie. W niniejszym dokumencie opisano również różne dostępne techniki hodowli stosowane do wykrywania i oznaczania ilościowego drobnoustrojów oraz kryteria wyboru odpowiedniej techniki. Niniejszy dokument jest przewidziany głównie do zastosowania w badaniach bakterii, drożdży i pleśni, ale niektóre jego elementy mają również zastosowanie w badaniach bakteriofagów, wirusów i pasożytów. W dokumencie pominięto techniki, takie jak metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)N1), które nie są oparte na hodowli drobnoustrojów.

  • Szkolenie kierujemy do kierownikach laboratoriów, personelu laboratorium

Harmonogram: 8.11.2023, godz. 10:00 – 13:00

Prowadzący: Tomasz Szprycha absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk biologicznych. Od 2004 r. kierownik techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i ścieków. Od 2008 r. audytor wewnętrzny systemu zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)