Home » Szkolenie » E-378 Mikrobiologia żywności i pasz – Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych – PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10

szkolenia

E-378 Mikrobiologia żywności i pasz – Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych – PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem metodycznym dotyczącym normy mikrobiologicznej: oznaczenie, wykonanie, ewentualne potwierdzenia i kontrola jakości/potwierdzenie ważności wyników.

Zakres: 

Wprowadzone zmiany dotyczą uszczegółowienia co do wymagań sprawdzeń i obsługi niektórych elementów wyposażenia używanego w laboratorium mikrobiologicznym, takich jak: pehametry, dozowniki pożywek, aparaty do posiewu spiralnego, destylatorów i dejonizatorów, pipet i pipetorów. Kolejna grupa zmian związana jest z czynnościami postępowania podczas badań mikrobiologicznych i sposobu obliczania wyników. Dla badań ilościowych, przy małych liczbach jtk rekomenduje się technikę NPL. Wskazuje się również na metody dwupłytkowe jako zapewniające większą wiarygodność wyników w odniesieniu do metod jednopłytkowych szczególnie dla laboratoriów nie akredytowanych wg ISO 17025. Podano również sposób obniżenia granicy odczytu poza współczynnik 10 kolonii dla posiewu powierzchniowego. Dodatkowo zmodyfikowano załączniki poprzez uszczegółowienie podanych sposobów obliczania wyników i zamieszczenia odpowiednich przykładów.

  • Szkolenie kierujemy do kierownikach laboratoriów, personelu laboratorium

Harmonogram: 7.11.2023, godz. 10:00 – 13:00

Prowadzący: Tomasz Szprycha absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk biologicznych. Od 2004 r. kierownik techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i ścieków. Od 2008 r. audytor wewnętrzny systemu zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)