Home » Szkolenie » E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.

szkolenia

E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.


Gdańska Fundacja Wody zaprasza na szkolenie on line.

Celem spotkania jest praktyczne przedstawienie zagadnienia analizy i wykorzystania wyników programów PT/ILC w praktyce laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentów związanych w tym Polityki PCA DA-05.

Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia uczestnictwa, a także późniejszego wykorzystania i analizy wyników programów badań i porównań międzylaboratoryjnych w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych. Przedyskutujemy aktualne wymagania w zakresie zewnętrznego potwierdzania ważności wyników badań. W konkretny sposób, oparty na przykładach omówione zostaną kwestie związane z doborem odpowiednich kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT, a także metodami rozpatrywania ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w programach PT. Przypomnimy sobie stosowane przez organizatorów wskaźniki osiągnięć i sposób ich interpretacji. Zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wyników programów PT do szacowania niepewności, weryfikacji już oszacowanej niepewności czy walidacji/weryfikacji metody. Na zakończenie skupimy się na mechanizmie analizy trendów jako narzędzia monitorowania jakości wyników PT/ILC w czasie.

Wykładowca: Iwona Madejska

Harmonogram: 09.06 godz 10:00 – 11:30

ZAPRASZAMY!