Home » Szkolenie » E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.

szkolenia

E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.

Zakres szkolenia:
– Normy serii 5667
– Projektowanie programów pobierania próbek (personel, cele opracowywania programów pobieranie, określenie miejsca pobielenia, zmienność podczas pobierania).
– Właściwości i warunki wpływające na pobieranie próbek.
– Normy dotyczące pobierania próbek wody.
– Czas i częstotliwość pobierania próbek (programy zarządzania jakością wody, programy charakterystyki jakościowej, programy badania przyczyn zanieczyszczeń, opracowywanie programów pobierania próbek).
– Pomiary przepływu i badania przepływu dla oznaczania jakości wody (kierunek, prędkość, profil przepływu; pomiar przepływu w zarządzaniu kontrolą jakości wody, metody pomiaru przepływu).
– Techniki pobierania próbek (próbki punktowe, okresowe nieciągłe, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu lub stałej objętości w czasie, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu (zależne od objętości) lub stały czas zmienna objętość zmienny czas, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu  lub pobieranie próbek o stałej objętości i zmiennej objętości, próbki ciągłe, próbki seryjne, próbki złożone, próbki o dużej objętości.
– Pobieranie próbek pasywnych (bierne pobieranie próbek).
– Sprzęt do pobierania próbek fizycznych i chemicznych (pojemniki, sprzęt do pobierania próbek na miejscu, sprzęt do pobierania: osadów, gazów rozpuszczonych, próbek radioaktywnych, biologicznych i mikrobiologicznych, pasywnych oraz  automatycznego pobierania próbek).
– Zapewnienie jakości i kontrola jakości pobierania próbek.
– Identyfikacja i ewidencja próbek.
– Zapisy z pobierania próbek.

Szkolenie kierujemy do osób które tworzą formularz programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i woda.

Przewidzieliśmy dla Państwa czas na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Harmonogram: 24 lipca 2024, godz. 09:00 – 11:00

Prowadzący:
Mirosław Wende  –
Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.

Szkolenia powiązane i uzpełniające:

E-134  Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych
E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium.
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej.
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody.
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella.
E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni.
E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych (piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10.
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-251 Pobieranie próbek ścieków – automatyczne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)