Home » Szkolenie » E-398 Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami.

szkolenia

E-398 Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego

Program:

Wprowadzenie:
-problem porzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
-ranga organów samorządowych w systemie gospodarki odpadami
Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli):
-prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
-etapy kontroli i sposób ich przeprowadzenia (na przykładzie kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy) – prawidłowe zebranie materiału dowodowego i dokumentowanie stanu faktycznego,
-kontrola krok po kroku – O co pytać i jak formułować pytania? Czy kontrolowany podmiot może odmówić wpuszczenia kontrolerów na teren działalności? Jakie narzędzia posiada organ kontrolny w przypadku utrudniania przeprowadzenia kontroli?
-działania pokontrolne: do czego jest uprawniony organ samorządowy po przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki odpadami, jakie działania może podjąć?
-omówienie dokumentów, jakie należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu),
Porzucanie odpadów na terenie gminy:
-czy jest możliwe zapobiegnięcie takich sytuacji?
-jakie mogą być mechanizmy obrotu odpadami prowadzące do porzucania odpadów na terenie gminy?
-postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie gminy (uprawnienia z art. 26 i art. 26a ustawy o odpadach)

Harmonogram:  15 kwietnia 2024,  godz. 9:00-12:10

Prowadząca: Anna Popławska
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk rolniczych – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze  ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska. Doświadczenie dotyczące realizacji obowiązków wytwórcy odpadów nabyła pracując w jednostce wojskowej, a następnie w jednym ze szpitali. Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli organów samorządowych oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Brała udział w grupach roboczych i zespołach pracujących nad zagadnieniami z obszaru gospodarki odpadami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)