Home » Szkolenie » E-41 Omówienie zmian w normie w PN-EN ISO 5667-3. Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody.

szkolenia

E-41 Omówienie zmian w normie w PN-EN ISO 5667-3. Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody.

Szanowni Państwo,

W sierpniu 2018 opublikowana została norma w wersji angielskiej PN-EN ISO 5667-3 .Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody.
W normie przedstawiono ogólne wymagania dotyczące pobierania, utrwalania, transportu i przechowywania wszystkich próbek wód, łącznie z próbkami przeznaczonymi do analiz biologicznych.

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zmian w normie PN-EN ISO 5667-3.
Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody.

Prowadzący:

Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.

Spotkanie odbędzie się 11.10.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30 

Zapraszamy !