Home » Szkolenie » E-41 Nowelizacja DA-06 (Wyd.7-20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej.

szkolenia

E-41 Nowelizacja DA-06 (Wyd.7-20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów analitycznych zajmujących się badaniami fizykochemicznymi np. wody, ścieków, żywności i innymi badaniami analitycznymi

Celem szkolenia jest zapoznanie:

 • z pojęciem spójności pomiarowej w analityce oraz ogólnymi zasadami zapewnienia spójności pomiarowej
 • wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • wymaganiami akredytacyjnymi w szczególności polityką PCA przedstawioną w dokumencie DA-06 wyd 7 z dnia 20.04.2020

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo:

 • na czym polegają podstawowe zmiany w DA-06 i jakie jest ich znaczenie dla laboratorium analitycznego
 • jakie są wymagania dotyczące spójności zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • jak zapewnić spójność pomiarową w metodach miareczkowych, wagowych
 • czy pH-metr, konduktometr, tlenomierz, elektrodę erdoks, spektrofotometr warto wzorcować w laboratorium wzrcującym

Program szkolenia

 • podstawowe terminy (ISO Guide 99)
  wzorcowanie
  spójność pomiarowa
  weryfikacja
  sprawdzenie
 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące spójności pomiarowej i nadzorowania wyposażenia
 • DA-06 – materiały odniesienia i ich wykorzystanie do zapewnienia spójności pomiarowej
 • przykłady dotyczące spójności pomiarowej w analityce:
  metoda miareczkowa
  metoda elektrochemiczna
  metoda spektrofotometryczna

Harmonogram: 28.10.2021, godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!