Home » Szkolenie » E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej

szkolenia

E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej


Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy dotyczącej występowania zagrożeń zdrowotnych ze strony pałeczek z  rodzaju Legionella występujących w wodzie oraz biofilmie. Omówienie wymagań obszaru regulowanego dotyczącego wymagań  oraz kryteriów oceny jakość mikrobiologicznej wody w instalacjach i urządzeniach wodnych.

Program Szkolenia 

  • Legionella jako czynnik etiologiczny, grupy ryzyka,
  • występowanie w środowisku naturalnych i sztucznych rezerwuarach wody,
  • wymagania prawne,
  • zapobieganie występowaniu Legionella, metody dezynfekcji chemicznej i fizycznej,
  • zalecenia dotyczące nadzorowania instalacji wodnych, w tym przygotowania obiektów do ponownego udostępnienia.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia on line.

Harmonogram szkolenia 07.09.2020 godzina 13:00 – 14.30

Wykładowca

dr Renata Matuszewska – dr nauk medycznych, mikrobiolog, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wykładowca i konsultant z zakresu mikrobiologii sanitarnej, zajmuje się między innymi problematyką związaną z izolacją i wykrywaniem mikroorganizmów wskaźnikowych, chorobotwórczych występujących w wodach naturalnych oraz w sztucznych rezerwuarach wody, auditor techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych wody; aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z zakresu jakości wody, autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY