Home » Szkolenie » E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. W ramach seminarium doskonalącego.

szkolenia

E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. W ramach seminarium doskonalącego.

Szanowni Państwo,

Etap pobierania próbek wody do badań stanowi niezwykle istotny element procesu badawczego. Obejmuje on szereg czynności jakie powinien wykonać próbkobiorca przed pobraniem a także w trakcie pobierania, które mogą zaważyć na jakości pobranej próbki.

 Program :

  • Pobieranie próbek wody do spożycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 5667-5:2017-10 ; PN-EN ISO 19458:2007

  • Instrukcje uzupełniające do pobrania wody do spożycia przez ludzi

  • Zapisy związane z pobieraniem próbek

  • Ocena ryzyka pobierania próbek

  • Ewentualne błędy podczas pobierania próbek wody do spożycia

  • Uzupełnienie procedur i instrukcji o pobieranie próbek w czasie pandemii

  • Zapisy związane z pobieraniem próbek podczas pandemii

  • Gospodarka odpadami powstałymi podczas pobierania próbek

  • Zbieranie danych przy pobieraniu próbek z wykorzystaniem technologii elektronicznych

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków

Webinarium odbędzie się:  24 września 2020  godz. 13:00 – 14:30 

 

Zapraszamy