Home » Szkolenie » E-55 PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.

szkolenia

E-55 PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.

 

Cel szkolenia:

Omówienie znowelizowanej normy, w której określono metody postępowania w celu wykrywania i oznaczania liczby bakterii Legionella w próbkach wody oraz innych matryc. Przedstawione metody mają zastosowanie do wszystkich rodzajów próbek wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody basenowej, wody technologicznej, wód naturalnych oraz ścieków.

Program szkolenia:

  • omówienie zmian wynikających z nowelizacji normy,
  • charakterystyka badanych matryc,
  • zasady procedur badawczych,
  • charakterystyka i kontrola stosowanych pożywek mikrobiologicznych,
  • przedstawianie wyników badań.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia on line.

10.11.2023 godzina 13.00-14.30

Wykładowca

Prowadzący: Tomasz Szprycha absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk biologicznych. Od 2004 r. kierownik techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i ścieków. Od 2008 r. audytor wewnętrzny systemu zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Zapraszamy serdecznie