Home » Szkolenie » E-74 Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów.

szkolenia

E-74 Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów.

Szanowni Państwo,

Do dnia 31 października 2020 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe sprawozdanie składa również wiele przedsiębiorstw wod-kan.
Co istotne, sprawozdanie za 2019 r. po raz pierwszy będzie składane za pośrednictwem BDO, czyli „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). BDO wciąż budzi szereg wątpliwości wśród jego użytkowników. Często ich źródłem są wątpliwości natury prawnej.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego celem jest przedstawienie prawnych
i technicznych aspektów związanych z przygotowaniem sprawozdania przez przedsiębiorstwa wod-kan
w systemie BDO.

Szkolenie kierujemy do :

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych,

 • urzędów gmin bezpośrednio zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Harmonogram: 2020.10.09  godz. 10:00 – 13:00

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1 – Wprowadzenie
Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle ustawy o odpadach

 • istota BDO – co każdy musi wiedzieć o BDO?
 • przedsiębiorstwo wod-kan jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
  • pojęcie wytwórcy odpadów
  • kiedy przedsiębiorstwo wod-kan nie jest wytwórcą odpadów?
  • odpady komunalne a inne odpady
  • czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów
 •  odpady wytwarzane w przedsiębiorstwie a odpady wytwarzane w terenie w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo wod-kan.

  Przerwa: 11:15-11:30

Część 2. Sprawozdanie w BDO
 Roczne sprawozdanie – aspekty prawne

 • do kiedy należy złożyć sprawozdanie?
 • jakie sprawozdania składa typowe przedsiębiorstwo wod-kan?
 • jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania?
 • z jakim czasem przedawnia się obowiązek sprawozdawczy?
 • kiedy pracownik, księgowa lub inny podmiot może złożyć sprawozdanie w imieniu przedsiębiorstwa wodkan?
 • w jaki sposób przygotować pełnomocnictwo?

Sprawozdanie w BDO – krok po kroku (operacje w systemie BDO)

 • jakie działy sprawozdania wypełnia przedsiębiorstwo wod-kan?
 • w jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
 • w jaki sposób rozliczyć komunalne osady ściekowe przekazywane w innych celach?
 • w jaki sposób inne odpady w BDO?
 • czy przedsiębiorstw wod-kan dotyczą sprawozdania produktowe?

 Sesja pytań i odpowiedzi 

 

Prowadzący:

Mikołaj Maśliński-  prawnik, właściciel Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej doradza przedsiębiorcom w zakresie BDO, a także świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody.

 

Zapraszamy