Home » Szkolenie » E-78 Przyłączanie mieszkańców do sieci wodociągowej – sposoby, możliwości, efekty.

szkolenia

E-78 Przyłączanie mieszkańców do sieci wodociągowej – sposoby, możliwości, efekty.

Wykonanie przyłącza wodociągowego wiąże się z dopełnieniem obowiązujących licznych procedur co wymaga od inwestora sporo cierpliwości i nakładów. W zamian mieszkaniec zyskuje się nie tylko wygodę korzystania z czystej wody, ale również bezpieczeństwo zdrowotne.

Podczas spotkania zostanie omówiony szereg działań, które może podjąć urząd/pwik, mogących znacząco poprawić skuteczność przyłączania się mieszkańców do sieci.

  • Przyłącze kanalizacyjne – budować odbiorcom, czy nie?
  • Dlaczego mieszkańcy nie chcą się przyłączać? Analiza przyczyn i jak postępować w różnych przypadkach
  • Jak rozmawiać z właścicielami działek prywatnych, czyli wspólny interes…
  • Rozbudowa sieci za środki unijne, a budowa przyłączy kanalizacyjnych.
  • Czy zarządca drogi musi być pazerny?
  • Jak gmina może zachęcić, ale i zniechęcić (do kombinowania)…

Prowadzący: Jacek Skarbek – Prezes zarządu GIWK Sp. z o.o.

Spotkanie odbędzie się 9 października 2020r. w godzinach od 13.00 do 14.30.

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków