Home » Szkolenie » E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawy

szkolenia

E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawy

Celem spotkania jest praktyczne omówienie procesu dotyczącego wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem oceny zewnętrznych dostawców.

Program szkolenia, oparty na konkretnych, praktycznych przykładach będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

Procedura zakupów: cel, zawartość, formy prowadzenia zapisów;

– Zasady określania, przeglądu i zatwierdzania wymagań laboratorium dla dostarczanych z zewnątrz wyrobów i usług;

– Określanie kryteriów oceny, wyboru, monitorowania wykonania i ponownej oceny zewnętrznych dostawców;

– Przykłady formułowania kryteriów oceny uwzględniających specyfikę dostawy np. zakup usługi badań biegłości (kompetentny organizator PT), zakup CRM (kompetentny producent     CRM) itp.;

– Ustalanie wymagań kompetencyjnych dla personelu upoważnionego do oceny zewnętrznych dostawców;

– Zasady współpracy z zewnętrznym dostawcą w zakresie usług badawczych;

Audit u zewnętrznego dostawcy;

– Wskazówki dotyczące prowadzenia auditu wewnętrznego w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz,

 

Szkolenie kierujemy do:

  • kadry zarządzającej laboratorium;
  • personelu odpowiedzialnego za proces zakupów w laboratorium;
  • pracowników działu zakupów;
  • personelu upoważnionego do oceny zewnętrznych dostawców;
  • auditorów wewnętrznych;

Harmonogram: 22.02.2021 godzina 13:00-14:30

Wykładowca: 

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.