Home » Szkolenie » E-84 Jak poprawnie planować proces weryfikacji/walidacji metod fizykochemicznych – praktyczne wskazówki na etapie planowania

szkolenia

E-84 Jak poprawnie planować proces weryfikacji/walidacji metod fizykochemicznych – praktyczne wskazówki na etapie planowania

Celem spotkania jest omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie planowania procesu weryfikacji/walidacji metod fizykochemicznych i przedstawienie praktycznych wskazówek w doborze właściwego algorytmu postepowania w tym zakresie.

W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady będą omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Potwierdzenie metody – walidacja a weryfikacja metody: różnice, podobieństwa, kryteria;
  • Plan walidacji/weryfikacji metody badawczej. Omówienie zakresu, określenia odpowiedzialności za poszczególne etapy oraz form dokumentowania;
  • Przedstawienie na konkretnych przykładach najczęściej popełnianych błędów na etapie planowania procesu walidacji/ weryfikacji metody, np. związanych z niewłaściwym określeniem wymagań, zakresu, doborem próbek i poziomów badawczych itp.;
  • Wpływ niewłaściwie przeprowadzonej walidacji/weryfikacji metody na budżet niepewności;
  • Wymagania kompetencyjne oraz monitorowanie kompetencji personelu upoważnionego do procesu walidacji/weryfikacji metody;
  • Powiązane procesu walidacji/weryfikacji metody z procesem potwierdzania ważności wyników – w jaki sposób wykorzystać dane uzyskane w trakcie walidacji/weryfikacji do monitorowania jakości w laboratorium;
  • Wskazówki dotyczące prowadzenia auditu wewnętrznego w zakresie walidacji/weryfikacji metody;
  • Najczęstsze przykłady niezgodności z obszaru walidacji/weryfikacji metody;

Szkolenie kierujemy do pracowników laboratoriów badawczych odpowiedzialnych za proces walidacji/weryfikacji i oceny niepewności pomiarów metod fizykochemicznych.

Harmonogram: 25.02.2021 godzina 10:00-11:30

Wykładowca: 

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.