Home » Szkolenie » E-94 BHP w laboratorium chemicznym. Organizacja i bezpieczne zasady pracy, zabezpieczanie przed szkodliwymi czynnikami, w tym COVID-19.

szkolenia

E-94 BHP w laboratorium chemicznym. Organizacja i bezpieczne zasady pracy, zabezpieczanie przed szkodliwymi czynnikami, w tym COVID-19.

Celem spotkania jest omówienie organizacji pracy w laboratorium wykonującym badanie wody / ścieków i osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej na przykładzie własnych doświadczeń.

Szkolenie kierujemy do :
Nowopowstających laboratoriów – poznanie obowiązków i zasad pracy w laboratorium
Doświadczonych, funkcjonujących na rynku laboratoriów celem usystematyzowania, potwierdzenia podejmowanych działań

Harmonogram:  18.01.2023, godz.: 11:30 -13:00

Program szkolenia:

Część 1. Organizacja pracy w Laboratorium pod katem BHP (identyfikacja zagrożeń, oznakowanie, karty charakterystyki, środki ochrony, odpady, obowiązki pracodawcy , szkolenia)
Część 2. Pobieranie próbek
Część 3.  SARS-CoV-2
Część 4. Dyskusja


Prowadząca:

Monika Grudzińska koordynator ds. jakości i badań terenowych – chemik, ukończyła Politechnikę Gdańską na wydziale Chemicznym, kierunek ochrona środowiska, od 20 lat pracuje w laboratorium z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 18001, 9001, 14001 i 17025.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)