Home » Szkolenie » E-94 BHP w laboratorium chemicznym. Organizacja i bezpieczne zasady pracy, zabezpieczanie przed szkodliwymi czynnikami, w tym COVID-19.

szkolenia

E-94 BHP w laboratorium chemicznym. Organizacja i bezpieczne zasady pracy, zabezpieczanie przed szkodliwymi czynnikami, w tym COVID-19.


Szanowni Państwo,

Celem spotkania jest omówienie organizacji pracy w laboratorium wykonującym badanie wody / ścieków i osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej na przykładzie własnych doświadczeń.


Szkolenie kierujemy do
:

Nowopowstających laboratoriów – poznanie obowiązków i zasad pracy w laboratorium
Doświadczonych, funkcjonujących na rynku laboratoriów celem usystematyzowania, potwierdzenia podejmowanych działań


Harmonogram
:
5.11.2020, godz.: 10: 00 – 12.30


Program szkolenia:

Część 1. Organizacja pracy w Laboratorium pod katem BHP(identyfikacja zagrożeń, środki ochrony, szkolenia)
Część 2. Pobieranie próbek
Część 3. Nowy czynnik zagrażający – SARS-CoV-2
Część 4. Dyskusja

 

Prowadząca:

Monika Grudzińska – koordynator ds. jakości i badań terenowych – chemik, ukończyła Politechnikę Gdańską na wydziale Chemicznym, kierunek ochrona środowiska, od 20 lat pracuje w laboratorium z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 18001, 9001, 14001 i 17025.

 

Zapraszamy!