Home » Szkolenie » E-95 Potwierdzanie równoważności metod alternatywnych.

szkolenia

E-95 Potwierdzanie równoważności metod alternatywnych.

Zapraszamy na webinar poświęcony potwierdzeniu równoważności metod alternatywnych.

Podczas potkania omówienie zostaną następujące tematy:

  • Procedura potwierdzana równoważności metod badawczych w laboratorium
  • Pliki kalkulacyjne

Zapraszamy pracowników laboratoriów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.


Harmonogram: 4.02.2021, godz.  13:00 – 14:30

Prowadząca: Katarzyna Ulas – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i audytor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan. Od 2004r. związana z Gdańską Fundacją Wody, na początku jako uczestnika szkoleń i badań biegłości.

Zapraszamy !