Home » Szkolenie » E-97 Modernizacja instalacji komunalnych w aspekcie realizacji obecnych wymagań i realizacji zadań własnych gmin

szkolenia

E-97 Modernizacja instalacji komunalnych w aspekcie realizacji obecnych wymagań i realizacji zadań własnych gmin


Szanowni Państwo, 

Szkolenie ma na celu przedstawienie obecnych uwarunkowań w gospodarce odpadami komunalnymi.

Zakres szkolenia:

  • Przedstawione zostaną możliwości realizacji zadań własnych gmin w tym zakresie w oparciu o przykładową instalację komunalną wybudowaną i eksploatowaną w formule Związku Międzygminnego.

  • Omówiona zostanie konfiguracja oraz eksploatacja instalacji komunalnej realizującej kompleksowo zagospodarowanie odpadów.

  • Przedstawione zostaną zalecane kierunki modernizacji instalacji komunalnych.

  • Zaprezentowane zostaną przykładowe projekty modernizacyjne w oparciu m. in. o doświadczenia
    z eksploatacji i realizowanej modernizacji ZUOK „Orli Staw”.

  • Po prezentacji przewidywana jest sesja pytań i dyskusja.

Harmonogram: 16.11.2020, godz. 13:00 – 14:30 

Prowadzący: Piotr Szewczyk – Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration uzyskując tytuł MBA. Ukończone podyplomowe studia Zarządzania  Środowiskiem oraz wiele innych szkoleń i kursów. Ponad 30 lat pracy w przemyśle przy prowadzeniu eksploatacji oraz przy inwestycjach w zakresie nowoczesnych technologii, instalacji i urządzeń produkcyjnych, energetycznych oraz ochrony środowiska. Od 2003 r. w Związku Komunalnym Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Od początku realizacji inwestycji Pełnomocnik ds. realizacji projektu, który obejmował kompleksową budowę ZUOK „Orli Staw”. Inwestycja obejmuje  budowę jednego z pierwszych w Polsce kompleksowego zakładu zagospodarowania odpadów. Inwestycja współfinansowana z funduszy UE. Kieruje w tym okresie projektowaniem, przetargami i budową  ZUOK. Od 2006 r po oddaniu ZUOK do użytkowania dyrektor ZUOK kierując tworzeniem jego struktury organizacyjnej i eksploatacją. Zakład posiada zdolność przetwarzania ok. 100 000 Mg/r odpadów komunalnych. Obsługuje ok. 350 000 mieszkańców z terenu Wielkopolski i woj. łódzkiego. Obecnie ZUOK realizuje projekt modernizacyjny w wartości ok. 140 mln PLN.

Współtwórca i Przewodniczący Rady RIPOK skupiającej instalacje regionalne/instalacje komunalne  z terenu całej Polski. Bierze aktywny udział w wielu konsultacjach, konferencjach i szkoleniach zarówno jako uczestnik jak i wykładowca. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z zakresu gospodarki odpadami na Politechnice Łódzkiej i SGH. Autor i współautor wielu ekspertyz, artykułów, opracowań i wydawnictw branżowych.

 

Zapraszamy!