Home » Szkolenie » E-193 Enterokoki kałowe w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg E-193 PN-EN ISO 7899-2:2004 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych

szkolenia

E-193 Enterokoki kałowe w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg E-193 PN-EN ISO 7899-2:2004 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat badania w wodzie Enterokoków kałowych.

Szkolenie obejmuje informacje na temat Enterokoków kałowych, wymagań prawnych ich badania w wodzie, a także metodologii wykrywania i oznaczania opartej na PN-EN ISO 7899-2:2004. Uwzględnia również Dobre Praktyki Laboratoryjne oraz studium przypadku najczęściej popełnianych błędów w zakresie oznaczania Enterokoków kałowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody – tych którzy zaczynają pracę z Enterokokami kałowymi jak i tych, którzy pragną rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Zakres szkolenia:

 • Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania obecności Enterokoków kałowych w wodzie.
 • Charakterystyka Enterokoków kałowych
  Klasyfikacja
  -Właściwości
  – Źródło i Środowisko występowania
  – Ryzyka dla ludzi i instalacji jakie niesie ze sobą obecność Enterokoków kałowych
 • Pożywki
 • Metody
  – Charakterystyka Metody filtracyjnej
  – Charakterystyka Metody powierzchniowej
  – Charakterystyka Metody wgłębnej
 • Przeprowadzenie badania wg PN-EN ISO 7899-2:2004
  – Przygotowanie próbki analitycznej
  – Filtracja membranowa
  – Inkubacja płytek
  – Odczyt i Identyfikacja
 • Potwierdzenie ważności badania
 • Wyrażanie i Raportowanie wyników
 • WSKAZÓWKI i PRZYKŁADY Z ŻYCIA LABORATORIUM
  – GLP w laboratorium mikrobiologicznym
  – Zakażenie wtórne – przykłady świadczące o zakażeniu wtórnym w trakcie analizy

Harmonogram spotkania: 21.03.2023 godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca:  Maria Czuba-Latoń – Mikrobiolog praktyk i pasjonatka z 14 letnim doświadczeniem, specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych wody oraz identyfikacji ryzyka mikrobiologicznego w przemyśle napojowym. Opracowuje materiały i przeprowadza międzynarodowe szkolenia w zakresie szeroko pojętej mikrobiologii produkcyjnej (GLP, Identyfikacje mikrobiologiczne, plany kontroli, walidacje alternatywnych metod badawczych mikrobiologicznych). Odgrywa aktywna rolę jako audytor wiodący procesów produkcyjnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie w certyfikacji pracowników w zakresie mikrobiologii, bierze udział we wdrażaniu międzynarodowych standardów w laboratoriach.


Regulamin webinarów, instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)