Home » Szkolenie » GL-14a Problemy analityczne w badaniach wody. Barwa i pH, przewodnictwo, chlorki, mętność.

szkolenia

GL-14a Problemy analityczne w badaniach wody. Barwa i pH, przewodnictwo, chlorki, mętność.

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy  dla Państwa cykl 3 szkoleń: Problemy analityczne w badaniach wody

  • 15-16 listopada
    Problemy analityczne w badaniach wody. Barwa i ph, przewodnictwo, chlorki, mętność,
  • 6-7 grudnia
    Problemy analityczne w badaniach wody. Żelazo, twardość, wapń, mangan.
  • termin w trakcie ustalania
    Problemy analityczne w badaniach wody. Azotany, azotyny, jon amonowy, magnez, index nadmanganianowy.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników laboratoriów zajmujących się badaniami fizyczno-chemicznymi wody.

Podczas wykonywania oznaczeń zawsze istnieje możliwość popełnienia błędu często związanego z samą metodą lub z problematyczną próbką. Analityk nieustannie podejmuje próby uniknięcia pułapek analitycznych, opracowuje strategie rozwiązywania pojawiających się problemów oraz wykrywania i odrzucania wyników odstających i niepewnych. Jest to niezwykle ważne zadanie, gdyż na podstawie wyników badań ocenia się jakość i przydatność wody do danego celu (do spożycia przez ludzi, dla niektórych przemysłów).

Podczas szkolenia omówiony zostanie temat rozcieńczania próbek do badań. 

Cześć szkolenia została przeznaczona na zajęcia warsztatowe i dyskusje.

 


Miejsce: Siedziba GFW: Trakt św. Wojciecha 293C, Gdańsk

Ramy czasowe szkolenia:

Więcej informacji wkrótce.


Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, kierownik akredytowanego laboratorium, specjalista ds. jakości,
wieloletni wykładowca GFW
.