Home » Szkolenie » GL-28 Praktyczne wykorzystanie metod spektrofotometrycznych w badaniach wybranych parametrów jakości wody – warsztaty

szkolenia

GL-28 Praktyczne wykorzystanie metod spektrofotometrycznych w badaniach wybranych parametrów jakości wody – warsztaty

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA – INFORMACJE WKRÓTCE!

Szkolenie jest adresowane do pracowników fizyczno-chemicznych laboratoriów badających wodę. Jego celem jest przedstawienie powszechnie stosowanych w laboratoriach metod spektrofotometrycznych z ich zaletami, wadami i pojawiającymi się podczas stosowania problemami. W treściach szkolenia znajdą się sposoby rozwiązywania problemów, wykorzystanie możliwości technicznych spektrofotometrów do realizacji badań podstawowych, wykonanie krzywych wzorcowych, skanowanie próbki. Szkolenie może być bardzo pomocne w znalezieniu odpowiedzi na pytanie jaki spektrofotometr jest potrzebny w naszym laboratorium i czego należy od niego oczekiwać.