Home » Szkolenie » Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie przeznaczone jest dla :

 • kierujących laboratorium
 • odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania
 • zainteresowanych nowelizacją normy ISO/IEC 17025
 • osób, które chcą  doskonalić swoje umiejętności chcą przedyskutować własne problemy i przykłady

Cel szkolenia:

 • zapoznanie i wyjaśnienie pojęć stosowanych w zarządzaniu
 • zapoznanie z metodami prowadzenia zapisów
 • przedstawienie metod identyfikacji niezgodności, ryzyk, odstępstw i interpretacja
 • planowanie działań odnoszących się do poszczególnych zdarzeń w praktyce
 • przedstawienie i rozwiązywanie problemów na podstawie przykładów
 • przykłady możliwości doskonalenia skuteczności systemu zarządzania

Prwadzący:

Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


 

Program szkolenia:

 • Podstawowe terminy dotyczące systemów zarządzania:
  • czym jest ryzyko, czym jest szansa – przykłady
  • niezgodność, działanie korygujące
  • działania zpaobiegawcze a działania odnsozące się do ryzyk i szans
 • ryzyka i szanse
  • ocena ryzyka a działania zapobiegawcze
  • ocena ryzyka
  • identyfikacja potencjalnych niezgodności
  • planowanie i wdrożenie działań
 • niezgodności i działania korygujące
  • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • dzialania korygujące – planowanie z uwzględnieniem ryzyka
  • analiza przyczyn, przykłady problemów, przykłady niezgodności
 • prace / badania niezgodne z wymaganiami
  • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • identyfikacja i zasady nadzorowania prac niezgodnych w wymaganiami
 • zgoda na odstępstwo
  • zgoda na odstępstwo a odstępstwa w normie ISO/IEC 17025 i ISO 9000
  • odstępstwa a zmiany i doskonalenie rozwiązań systemowych
 • wykłady połączone są z praktycznymi przykładami: analizy, reakcji i postępowania w odniesieniu do prac niezgodnych z wymaganiami, niezgodności, odstępstw, działań odnoszących się do ryzyk i szans,

Ramy godzinowe: 
 9:00-16:00


Zapraszamy!!!