Home » Szkolenie » E-51 Gminne oczyszczalnie ścieków – zarządzanie zlewnią, monitoring ścieków, koszty

szkolenia

E-51 Gminne oczyszczalnie ścieków – zarządzanie zlewnią, monitoring ścieków, koszty

 

 

Szanowni Państwo,

Wydarzenie jest kierowane do gminnych przedsiębiorstw wod-kan


Szkolenie obejmować będzie następujące tematy:

  • Zlewnia ścieków – źródła ścieków

  • Bilansowanie ilościowe i jakościowe zlewni, nierównomierność dopływu

  • Ścieki dowożone i przemysłowe

  • Monitoring procesów oczyszczania i jakości ścieków

  • Sposoby optymalizacji kosztów odbioru i oczyszczania ścieków

Wydarzenie współfinansowane w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017   przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Prowadzący: Dariusz Rohde, zastępca dyrektora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Harmonogram: 23.06 godz 10:00 – 13:00

Cena: 215 zł/os +23%VAT dla uczestników z województwa pomorskiego
250 zł/os + 23% VAT – uczestnicy z innych województw


Zapraszamy!