Home » Szkolenie » GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

szkolenia

GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników umiejętności oceny jakości osadu czynnego przy wykorzystaniu wskaźników makro i mikroskopowych.
Monitorowania przebiegu efektów procesu oczyszczania, rozwiązywania poszczególnych problemów eksploatacyjnych w codziennej pracy użytkowników oczyszczalni ścieków.

Szkolenie skierowane jest do:  technologów, operatorów,  pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zajęcia praktyczne
p
rowadzone będą w oparciu o obserwacje osadu czynnego pochodzącego z różnych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem mikroskopów.

Zachęcamy Państwa do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego,
które posłużą jako materiał ćwiczeniowy.
1,5 dm3 próby osadu czynnego powinny być pobrane ze strefy tlenowej podczas napowietrzania.

Program szkolenia
I Dzień-  9.00-16.00
Część teoretyczna:
Wprowadzenie- podstawy bioindykacji osadu czynnego.
Biologiczne metody oczyszczania ścieków (krótki przegląd metod)
Skład i biocenozy osadu czynnego
Funkcje mikrofauny w procesie oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego
Sposoby oceny jakości osadu czynnego
Podstawy analizy biologicznej osadu czynnego
Zajęcia praktyczne:
Wskaźniki makroskopowe przebiegu procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
Morfologia osadu czynnego
Monokolonie bakteryjne, bakterie swobodnie pływające, orzęski, tkankowce w osadzie czynnym. Rozpoznawanie napotykanych taksonów, znaczenie wskaźnikowe.

II Dzień-  9.00-14.00
Część teoretyczna:
Zaburzenia sedymentacji osadu czynnego
Metody zwalczania organizmów nitkowatych
Zajęcia praktyczne:
Kompleksowa ocena jakości prób osadu czynnego z oczyszczalni ścieków- analiza osadu przywiezionego przez uczestników
Podsumowanie warsztatów. Przykłady wykorzystania wyników biologicznej analizy osadu czynnego w praktyce
Zakończenie obiadem

Termin szkolenia: 19-20 kwietnia 2023
Termin nadsyłania zgłoszeń:  5 kwietnia 2023

Prowadzący: dr inż. Adam Drzewicki  wykonawca opracowań dotyczących przyczyn zaburzeń prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej w tym książki „Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków”

Koszt: 1550,00 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT (oświadczenie jest dostępne w „Dokumenty do pobrania” na dole strony)
Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

Miejsce Realizacji :
Dom Zdrojowy (ul. Zdrojowa 2, 80-515 Gdańsk- Brzeźno)
więcej informacji  


Regulamin  wydarzeń stacjonarnych  dostępna TUTAJ (w „Dokumentach do pobrania” na dole strony)