Home » Szkolenie » GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

szkolenia

GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

 

Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników umiejętności oceny jakości osadu czynnego przy wykorzystaniu wskaźników makro i mikroskopowych.
Monitorowania przebiegu efektów procesu oczyszczania, rozwiązywania poszczególnych problemów eksploatacyjnych w codziennej pracy użytkowników oczyszczalni ścieków.

Szkolenie skierowane jest do:  technologów, operatorów,  pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zajęcia praktyczne
prowadzone będą w oparciu o obserwacje osadu czynnego pochodzącego z różnych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem mikroskopów.

Zachęcamy Państwa do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego,
które posłużą jako materiał ćwiczeniowy.
1,5 dm3 próby osadu czynnego powinny być pobrane ze strefy tlenowej podczas napowietrzania.

Program szkolenia

I Dzień- 26.10.2022 –  9.00-16.00  

Część teoretyczna:

 • Skład i funkcje biocenozy osadu czynnego
 • Biologiczne metody oczyszczania ścieków (krótki przegląd metod)
 • Wpływ septyczności ścieków na skład biocenozy osadu czynnego
 •  Zaburzenia sedymentacji osadu czynnego
 • Sposoby oceny jakości osadu czynnego
 • Biotyczny Indeks Osadu Czynnego Madoniego
 • Strategia zwalczania organizmów nitkowatych
 • Przykłady wykorzystania wyników biologicznej analizy osadu czynnego w praktyce

II Dzień- 27.10.2022 –  9.00-13.30

Zajęcia praktyczne:

 • Mikroskopowa ocena osadu czynnego z oczyszczalni ścieków (analiza osadu przywiezionego przez uczestników)
  Orzęski  i tkankowce w osadzie czynnym. Rozpoznawanie napotykanych taksonów.  Znaczenie wskaźnikowe.
 • Bakterie nitkowate w osadzie czynnym.  Rozpoznawanie najczęściej spotykanych taksonów; Znaczenie wskaźnikowe.
  Wyznaczanie Biotycznego Indeksu Osadu Czynnego i omówienie kondycji osadu czynnego na podstawie organizmów wskaźnikowych.
 • Kompleksowa ocena jakości osadu czynnego.
 • Podsumowanie warsztatów

Zakończenie obiadem

Termin nadsyłania zgłoszeń : 14 października  2022

Prowadzący: dr inż. Adam Drzewicki  wykonawca opracowań dotyczących przyczyn zaburzeń prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej w tym książki „Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków”

Koszt: 1450,00 zł + 23% VAT *

* jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT (oświadczenie jest dostępne w „Dokumenty do pobrania” na dole strony)

Miejsce Realizacji :
Szkolenie odbywa się w

Dom Zdrojowy
(ul. Zdrojowa 2, 80-515 Gdańsk- Brzeźno) – więcej informacji  


Regulamin  wydarzeń stacjonarnych  dostępna TUTAJ (w „Dokumentach do pobrania” na dole strony)