Home » Szkolenie » GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego

szkolenia

GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

UWAGA!  ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA! –
ZAPRASZAMY DO HOTELU GRYF W GDAŃSKU!

Szkolenie skierowane jest do:  technologów, operatorów,  pracowników laboratoriów przynależnych
do przedsiębiorstw wod-kan, laboratoriów powiatowych, wojewódzkich stacji sanitarnych.

Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników umiejętności wykorzystania wyników biologicznej analizy
do oceny jakości osadu czynnego, monitorowania przebiegu jak i efektów procesu oczyszczania, rozwiązywania poszczególnych problemów eksploatacyjnych w codziennej pracy użytkowników oczyszczalni ścieków.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o obserwacje osadu czynnego pochodzącego z różnych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem mikroskopów.

Zachęcamy Państwa do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego,
które posłużą jako materiał ćwiczeniowy.
1,5 dm3 próby osadu czynnego powinny być pobrane ze strefy tlenowej podczas napowietrzania.

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Adam Drzewicki pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zajmujący się w swojej pracy naukowej ekologią osadu czynnego. Autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej

Program:
I Dzień, 9.00-16.00
Część teoretyczna:

 • Skład i funkcje biocenozy osadu czynnego;
 • Wpływ septyczności ścieków na skład biocenozy osadu czynnego ;
 •  Zaburzenia sedymentacji osadu czynnego;
 • Specyficzne i niespecyficzne metody zwalczania organizmów nitkowatych;
 • Biotyczny Indeks Osadu Czynnego Madoniego;
 • Przykłady wykorzystania wyników biologicznej analizy osadu czynnego w praktyce

II Dzień,  9.00-13.30  Zakończenie obiadem
Zajęcia praktyczne:

 • Mikroskopowa ocena osadu czynnego z oczyszczalni ścieków Zleceniodawcy.
  Orzęski  i tkankowce w osadzie czynnym. Rozpoznawanie napotykanych taksonów.  Znaczenie wskaźnikowe.
 • Bakterie nitkowate w osadzie czynnym.  Rozpoznawanie najczęściej spotykanych taksonów; Znaczenie wskaźnikowe.
  Wyznaczanie Biotycznego Indeksu Osadu Czynnego i omówienie kondycji osadu czynnego na podstawie organizmów wskaźnikowych.
 • Kompleksowa ocena jakości osadu czynnego.
 • Podsumowanie warsztatów


Zapraszamy !