Home » Szkolenie » GŚ-60/2 Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego.

szkolenia

GŚ-60/2 Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego.

 

ramach dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku (WFOŚ/D/355/10/2017)
GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”
Gdańska Fundacja Wody realizuje szkolenia dla kadr wod-kan z województwa pomorskiego.

Spotkania będą realizowane na terenie woj. pomorskiego dla specjalistów z woj. pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w warsztacie w formie „okrągłego stołu”
drugim z cyklu spotkań skierowanych do małych (do 15 000 RLM) oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego.


Celem pierwszego spotkania zorganizowanego w Gniwinie było omówienie bieżących potrzeb i stworzenie kalendarza spotkań  w poszczególnych obszarach tematycznych, które zostaną
zrealizowane do końca 2019 roku i kontynuowane w 2020r.

– Jak zorganizowana jest gospodarka wodno-ściekowa w mojej gminie.
– Jak prowadzimy procesy inwestycyjne w branży wod-kan
– Jak utrzymać wymagane parametry wody w małym wodociągu (mikrobiologia)
– Z jakimi ściekami mamy najwięcej problemów (sezonowe, przemysłowe, dowożone,..)
– Co działa u mnie dobrze, a z czym mam problemy.


Drugie spotkanie odbędzie się w Gminie Kaliska  29 listopada 2019r.

Warsztaty składać się będą z dwóch części: wizyty studyjnej oraz dyskusji.

Moderator spotkania – Dariusz Rohde, Główny Technolog GPK

Rozpoczęcie 10.00 zbiórka na  terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kaliskach
(mapka dojazdu w plikach do pobrania)

  • wizyta studyjna na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kaliskach (Polna 42, Kaliska)
  • dyskusja w poszczególnych obszarach tematycznych (Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ul. Długa 18

Zakończenie 14.30

Dojazd własnym transportem


Ilość miejsc ograniczona.
nadsyłanie zgłoszeń do dnia 25.11.2019 r

Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl


Zapraszamy !