Home » Szkolenie » GŚ-KOS Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie kościerskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

szkolenia

GŚ-KOS Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie kościerskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

WFOSiGW wersja kolor

Dnia 26 września 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, odbędzie się kolejne spotkanie, w ramach projektu dotowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Cykl spotkań w powiatach jako kontynuacja działań wynikających z Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego”.

Podczas spotkania zostanie szczegółowo zaprezentowany Raport powiatowy z 2015 roku wraz z sugerowanymi w nim rozwiązaniami docelowymi dla powiatu kościerskiego.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, operatorów poszczególnych oczyszczalni oraz przedsiębiorstw związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną z terenu powiatu kościerskiego.

Spotkanie ma w założeniach merytoryczną dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy operatorami oczyszczalni a osobami odpowiedzialnymi za decyzje finansowe i organizacyjne.

Ramy czasowe: 10.00-15.00

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo tutaj:

Cykl spotkań w powiatach