Home » Szkolenie » E-354 Obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków.

szkolenia

E-354 Obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie z osadem czynnym są świetnie znaną technologią oczyszczania ścieków, jednak nadal często sprawiają wiele kłopotów eksploatacyjnych. Znany krajowy ekspert i wieloletni kierownik oczyszczalni ścieków omówi szczegółowo zasady prawidłowej eksploatacji, często napotykane problemy i zakłócenia pracy. Bardzo praktycznie zostaną przedstawione ROZWIĄZANIA i sposoby postępowania w przypadku różnych możliwych problemów eksploatacyjnych. Możliwa będzie dyskusja i uzyskanie porady.

Szkolenie zawierać będzie następujące praktyczne zagadnienia:

– Ogólne zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków

– Eksploatacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków

­- Problemy eksploatacyjne w systemach osadu czynnego

– Omówienie gospodarki osadowej

– Zakłócenia w działaniu komory tlenowej stabilizacji osadu oraz prasy taśmowe

– Przeglądy, remonty i konserwacja- ogólne zasady dotyczące wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni


Ramy czasowe:  9:00 – 13:00


Wykładowca: Wiesław Butajło, specjalista – technolog oczyszczalnia ścieków


 

ZAPRASZAMY do udziału w PRAKTYCZNYM szkoleniu!