Home » Szkolenie » GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym.

szkolenia

GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym.

gfw1

Szanowni Państwo,

Woda jest podstawowym czynnikiem procesowym i nośnikiem energii w przemyśle spożywczym. Wraz z Nowym Prawem Wodnym zmieniły się również zasady naliczania opłat za usługi wodne.
Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego, opłaty za usługi wodne wynikają z dwóch składowych:

  • opłaty stałej za potencjalną możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód,
  • opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód.

Wody podziemne, z których korzystają głównie zakłady spożywcze, podlegają takim samym regułom opłat. Wody powierzchniowe stanowią mały procent wykorzystania w zakładach spożywczych.

Prowadzący szkolenie odpowie na pytania w jaki sposób przemysł spożywczy może oszczędzić na prawie wodnym i w co należy zrobić aby najmniej stracić na nowo wprowadzonych zmianach. Poruszone zostaną również kwestie zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne. Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli przemysłu spożywczego. Prelegentami szkolenia będą wieloletni praktycy, autorzy licznych publikacji w czasopismach branżowych.